User Tools

Site Tools


07636-calliostoma-malaita-la-gi

Calliostoma malaita
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. malaita
Danh pháp hai phần
Calliostoma malaita
Vilvens, 2009[1]

Calliostoma malaita là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Vilvens (2009). Novapex 10 (4): 125-163. World Register of Marine Species, accessed ngày 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Calliostoma malaita Vilvens, 2009. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma malaita tại Wikispecies
07636-calliostoma-malaita-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)