User Tools

Site Tools


07649-melanodrymia-galeronae-la-gi

Melanodrymia galeronae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Neomphaloidea
Họ (familia) Melanodrymiidae
Chi (genus) Melanodrymia
Loài (species) M. galeronae
Danh pháp hai phần
Melanodrymia galeronae
Warén & Bouchet, 2001[1]

Melanodrymia galeronae là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Melanodrymiidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Warén, A. & Bouchet, P. (2001) Gastropoda and Monoplacophora from hydrothermal vents and seeps; new taxa and records. The Veliger, 44, 116–231.. World Register of Marine Species, accessed ngày 11 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Melanodrymia galeronae Warén & Bouchet, 2001. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Melanodrymia galeronae tại Wikispecies
07649-melanodrymia-galeronae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)