User Tools

Site Tools


07650-falsimargarita-terespira-la-gi

Falsimargarita terespira
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Falsimargarita
Loài (species) F. terespira
Danh pháp hai phần
Falsimargarita terespira
Simone, 2008[1]

Falsimargarita terespira là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Simone (2008). Strombus 15 (1): 15-18. World Register of Marine Species, accessed ngày 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Falsimargarita terespira Simone, 2008. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Falsimargarita terespira tại Wikispecies
07650-falsimargarita-terespira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)