User Tools

Site Tools


07651-tricolia-deschampsi-la-gi

Tricolia deschampsi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Phasianelloidea
Họ (familia) Phasianellidae
Chi (genus) Tricolia
Loài (species) T. deschampsi
Danh pháp hai phần
Tricolia deschampsi
Gofas, 1993 [1]

Tricolia deschampsi là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Phasianellidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Gofas S., 1993: Notes on some Ibero-Moroccan and Mediterranean Tricolia (Gastropoda, Tricoliidae) with description of new species; Journal of Molluscan Studies 59: 351-361
  2. ^ Tricolia deschampsi Gofas, 1993. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Tricolia deschampsi tại Wikispecies
07651-tricolia-deschampsi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)