User Tools

Site Tools


07653-calliostoma-atlantis-la-gi

Calliostoma atlantis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. atlantis
Danh pháp hai phần
Calliostoma atlantis
Clench and Aguayo, 1940
Danh pháp đồng nghĩa

Calliostoma (Calliostoma) atlantis Clench & Aguayo, 1940

Calliostoma atlantis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Phân bố
  • 2 Miêu tả
  • 3 Môi trường sống
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo

Độ dài vỏ lớn nhất ghi nhận được là 33 mm.[2]

Độ sâu nhỏ nhất ghi nhận được là 604 m.[2] Độ sâu lớn nhất ghi nhận được là 628 m.[2]

  1. ^ Calliostoma atlantis Clench & Aguayo, 1940. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ a ă â Welch J. J. (2010). "The "Island Rule" and Deep-Sea Gastropods: Re-Examining the Evidence". PLoS ONE 5(1): e8776. doi:10.1371/journal.pone.0008776.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma atlantis tại Wikispecies
07653-calliostoma-atlantis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)