User Tools

Site Tools


07654-calliotropis-limbifera-la-gi

Calliotropis limbifera
Calliotropis limbifera 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Calliotropidae
Chi (genus) Calliotropis
Loài (species) C. limbifera
Danh pháp hai phần
Calliotropis limbifera
(Schepman, 1908)

Calliotropis limbifera là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliotropidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliotropis limbifera (Schepman, 1908). World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliotropis limbifera tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Calliotropis limbifera tại Wikimedia Commons

07654-calliotropis-limbifera-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)