User Tools

Site Tools


07655-profundisepta-circularis-la-gi

Profundisepta circularis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Chi (genus) Profundisepta
Loài (species) P. circularis
Danh pháp hai phần
Profundisepta circularis
(Dall, 1881)

Profundisepta circularis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Profundisepta circularis (Dall, 1881). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Profundisepta circularis tại Wikispecies
07655-profundisepta-circularis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)