User Tools

Site Tools


07664-cataegis-meroglypta-la-gi

Cataegis meroglypta
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Chilodontidae
Chi (genus) Cataegis
Loài (species) C. meroglypta
Danh pháp hai phần
Cataegis meroglypta
McLean & Quinn, 1987

Cataegis meroglypta là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Chilodontidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Tham khảo
  • 4 Liên kết ngoài
  1. ^ Cataegis meroglypta McLean & Quinn, 1987. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
07664-cataegis-meroglypta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)