User Tools

Site Tools


07665-melanodrymia-la-gi

Melanodrymia
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Neomphaloidea
Họ (familia) Melanodrymiidae
Chi (genus) Melanodrymia
Hickman, 1984[1]

Melanodrymia là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biểns trong family Melanodrymiidae.[2]

Các loài trong chi Melanodrymia gồm có:

  • Melanodrymia aurantiaca Hickman, 1984[3]
  • Melanodrymia brightae Warén & Bouchet, 1993[4]
  • Melanodrymia galeronae Warén & Bouchet, 2001[5]
  1. ^ Hickman (1984). Zoologica Scr. 13(1): 20.
  2. ^ Melanodrymia Hickman, 1984. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Melanodrymia aurantiaca Hickman, 1984. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  4. ^ Melanodrymia brightae Warén & Bouchet, 1993. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  5. ^ Melanodrymia galeronae Warén & Bouchet, 2001. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
07665-melanodrymia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)