User Tools

Site Tools


07666-caymanabyssiidae-la-gi

Caymanabyssiidae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetelloidea
Họ (familia) Caymanabyssiidae
Marshall, 1986

Caymanabyssiidae là một họ ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển in the nhánh Vetigastropoda (theo hệ thống phân loại các loài Gastropoda của Bouchet & Rocroi, 2005).

Họ này không chia thành các phân họ.

  • Amphiplica Haszprunar, 1988
  • Caymanabyssia L.I. Moskalev, 1976
  • Colotrachelus Marshall, 1986
  • Yaquinabyssia Haszprunar, 1988
  • Dữ liệu liên quan tới Caymanabyssiidae tại Wikispecies
07666-caymanabyssiidae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)