User Tools

Site Tools


07667-tricolia-entomocheila-la-gi

Tricolia entomocheila
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Phasianelloidea
Họ (familia) Phasianellidae
Chi (genus) Tricolia
Loài (species) T. entomocheila
Danh pháp hai phần
Tricolia entomocheila
Gofas, 1993 [1]

Tricolia entomocheila là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Phasianellidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Gofas S., 1993: Notes on some Ibero-Moroccan and Mediterranean Tricolia (Gastropoda, Tricoliidae) with description of new species; Journal of Molluscan Studies 59: 351-361
  2. ^ Tricolia entomocheila Gofas, 1993. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Tricolia entomocheila tại Wikispecies
07667-tricolia-entomocheila-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)