User Tools

Site Tools


07669-calliostoma-madagascarense-la-gi

Calliostoma madagascarense
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. madagascarense
Danh pháp hai phần
Calliostoma madagascarense
Vilvens, Nolf & Verstraeten, 2004
Danh pháp đồng nghĩa[2]
Calliostoma madagascarensis Vilvens, Nolf & Verstraeten, 2004[1]

Calliostoma madagascarense là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Vilvens, Nolf & Verstraeten (2004). Novapex 5 (2-3): 49-55. World Register of Marine Species, accessed ngày 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ a ă Calliostoma madagascarense Vilvens, Nolf & Verstraeten, 2004. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma madagascarense tại Wikispecies
07669-calliostoma-madagascarense-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)