User Tools

Site Tools


07670-calliostoma-arx-la-gi

Calliostoma arx
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. arx
Danh pháp hai phần
Calliostoma arx
Vilvens, 2005[1]

Calliostoma arx là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Vilvens. 2005. Novapex 6(1-2): 1-17. World Register of Marine Species, accessed ngày 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Calliostoma arx Vilvens, 2005. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma arx tại Wikispecies
07670-calliostoma-arx-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)