User Tools

Site Tools


07681-cyathermia-naticoides-la-gi

Cyathermia naticoides
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Neomphaloidea
Họ (familia) Neomphalidae
Chi (genus) Cyathermia
Loài (species) C. naticoides
Danh pháp hai phần
Cyathermia naticoides
Warén & Bouchet, 1989

Cyathermia naticoides là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Neomphalidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Cyathermia naticoides Warén & Bouchet, 1989. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Cyathermia naticoides tại Wikispecies
07681-cyathermia-naticoides-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)