User Tools

Site Tools


07683-tricolia-landinii-la-gi

Tricolia landinii
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Phasianelloidea
Họ (familia) Phasianellidae
Chi (genus) Tricolia
Loài (species) T. landinii
Danh pháp hai phần
Tricolia landinii
Bogi & Campani, 2007 [1]

Tricolia landinii là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Phasianellidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Bogi C. & Campani E. (2007). Tricolia landinii, una nuova specie per le coste orientali della Sicilia. Iberus 25(1): 27-31
  2. ^ Tricolia landinii Bogi & Campani, 2007. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Tricolia landinii tại Wikispecies
07683-tricolia-landinii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)