User Tools

Site Tools


07684-falsimargarita-nauduri-la-gi

Falsimargarita nauduri
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Falsimargarita
Loài (species) F. nauduri
Danh pháp hai phần
Falsimargarita nauduri
Warén & Bouchet, 2001[1]

Falsimargarita nauduri là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Warén & Bouchet (2001). The Veliger 44 (2): 116-231. World Register of Marine Species, accessed ngày 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Falsimargarita nauduri Warén & Bouchet, 2001. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Falsimargarita nauduri tại Wikispecies
07684-falsimargarita-nauduri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)