User Tools

Site Tools


07685-calliostoma-lithocolletum-la-gi

Calliostoma lithocolletum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. lithocolletum
Danh pháp hai phần
Calliostoma lithocolletum
(Dautzenberg, 1925)[1]

Calliostoma lithocolletum là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Dautzenberg P., 1925: Mollusques nouveaux provenant des croisières du Prince Albert Ier de Monaco; Bulletin de l'Institut Océanographique de Monaco 457: 1-12
  2. ^ Calliostoma lithocolletum (Dautzenberg, 1925). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma lithocolletum tại Wikispecies
07685-calliostoma-lithocolletum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)