User Tools

Site Tools


07686-calliotropis-lamellifera-la-gi

Calliotropis lamellifera
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Calliotropidae
Chi (genus) Calliotropis
Loài (species) C. lamellifera
Danh pháp hai phần
Calliotropis lamellifera
Jansen, 1994

Calliotropis lamellifera là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliotropidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliotropis lamellifera Jansen, 1994. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliotropis lamellifera tại Wikispecies
07686-calliotropis-lamellifera-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)