User Tools

Site Tools


07698-lacunoides-exquisitus-la-gi

Lacunoides exquisitus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Neomphaloidea
Họ (familia) Neomphalidae
Chi (genus) Lacunoides
Loài (species) L. exquisitus
Danh pháp hai phần
Lacunoides exquisitus
Warén & Bouchet, 1989

Lacunoides exquisitus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Neomphalidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Lacunoides exquisitus Warén & Bouchet, 1989. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Lacunoides exquisitus tại Wikispecies
07698-lacunoides-exquisitus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)