User Tools

Site Tools


07699-cinysca-alvesi-la-gi

Cinysca alvesi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Angarioidea
Họ (familia) Areneidae
Chi (genus) Cinysca
Loài (species) C. alvesi
Danh pháp hai phần
Cinysca alvesi
Rubio & Rolan, 2002[1]

Cinysca alvesi là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Areneidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Rubio & Rolan. 2002. Iberus 20 (1): 85-94. World Register of Marine Species, accessed ngày 19 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Cinysca alvesi Rubio & Rolan, 2002. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Cinysca alvesi tại Wikispecies
07699-cinysca-alvesi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)