User Tools

Site Tools


07700-tricolia-miniata-la-gi

Tricolia miniata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Phasianelloidea
Họ (familia) Phasianellidae
Chi (genus) Tricolia
Loài (species) T. miniata
Danh pháp hai phần
Tricolia miniata
(Monterosato, 1884) [1]

Tricolia miniata là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Phasianellidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Monterosato T. A. (di) (1884). Nomenclatura generica e specifica di alcune conchiglie mediterranee. Palermo, Virzi, 152 pp
  2. ^ Tricolia miniata (Monterosato, 1884). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Tricolia miniata tại Wikispecies
07700-tricolia-miniata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)