User Tools

Site Tools


07701-falsimargarita-georgiana-la-gi

Falsimargarita georgiana
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Falsimargarita
Loài (species) F. georgiana
Danh pháp hai phần
Falsimargarita georgiana
Dell, 1990

Falsimargarita georgiana là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Falsimargarita georgiana Dell, 1990. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Falsimargarita georgiana tại Wikispecies
07701-falsimargarita-georgiana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)