User Tools

Site Tools


07702-calliostoma-levibasis-la-gi

Calliostoma levibasis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. levibasis
Danh pháp hai phần
Calliostoma levibasis
(Kuroda & Habe, 1971 in Kuroda, Habe & Oyama)
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Tristichotrochus levibasis Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971

Calliostoma levibasis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Calliostoma levibase (Kuroda & Habe, 1971 in Kuroda, Habe & Oyama). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma levibasis tại Wikispecies
07702-calliostoma-levibasis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)