User Tools

Site Tools


07706-diodora-wetmorei-la-gi

Diodora wetmorei
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Phân họ (subfamilia) Emarginullinae
Tông (tribus) Diodorini
Chi (genus) Diodora
Loài (species) D. wetmorei
Danh pháp hai phần
Diodora wetmorei
Pérez Farfante, 1945

Diodora wetmorei là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Diodora wetmorei Pérez Farfante, 1945. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Diodora wetmorei tại Wikispecies
07706-diodora-wetmorei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)