User Tools

Site Tools


07711-ram-cmos-la-gi

NEC µPD4364 - 8192 x 8 Bit Static CMOS RAM

CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) là một công nghệ sản xuất vi mạch tích hợp chủ yếu hiện nay bằng sự kết hợp giữa chất bán dẫn và ôxit-metal (oxit kim loại) thiết kế các hàm lôgíc bù (Complementary). Vimạch tích hợp CMOS bao gồm vi xử lý, vi điều khiển, RAM tĩnh và cácmạch lôgíc số khác. Đặc tính cơ bản của công nghệ này là chúng chỉ tiêuthụ năng lượng một cách đáng kể khi các tranzito của vi mạch chuyểngiữa các trạng thái đóng (ON) và mở (OFF). Kết quả là các thiết bị CMOS ít tiêu thụ năng lượng và tạo ra ít nhiệt hơn so với các loại mạchlôgíc khác. CMOS cũng cho phép tích hợp các hàm lôgíc với mật độ cao trên chíp. RAM CMOS là một chíp rất nhỏ nằm tích hợp trong Chipset cầu nam, RAM CMOS được nuôi bằng nguồn Pin 3V vì vậy dữ liệu trong RAM CMOS không bị mất khi tắt máy.

Vai trò của RAM CMOS:

- Là đồng hồ thời gian thực gắn trên mainboard. - Lưu trữ cấu hình cơ sở của hệ thống bao gồm các thông số về chủng loại ổ cứng và ổ mềm, dung lượng bộ nhớ đã lắp đặt, và các thông số thiết lập về trạng thái đợi. Khi bật máy tính, quá trình POST bắt đầu, CPU sẽ đọc và làm theo các hướng dẫn trong RAM CMOS, nếu RAM CMOS bị mất dữ liệu (hết Pin) thì CPU sẽ đọc bản CMOS mặc định được ghi trên ROM BIOS.

07711-ram-cmos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)