User Tools

Site Tools


07715-danilia-angulosa-la-gi

Danilia angulosa
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Chilodontidae
Chi (genus) Danilia
Loài (species) D. angulosa
Danh pháp hai phần
Danilia angulosa
Vilvens & Heros, 2005[1]

Danilia angulosa là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Chilodontidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Tham khảo
  • 4 Liên kết ngoài
  1. ^ Vilvens & Heros. 2005. Novapex 6(3): 53-64. World Register of Marine Species, accessed 18 tháng 4 2010.
  2. ^ Danilia angulosa Vilvens & Heros, 2005. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 2010.
07715-danilia-angulosa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)