User Tools

Site Tools


07716-lacunoides-vitreus-la-gi

Lacunoides vitreus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Neomphaloidea
Họ (familia) Neomphalidae
Chi (genus) Lacunoides
Loài (species) L. vitreus
Danh pháp hai phần
Lacunoides vitreus
Warén & Bouchet, 2001[1]

Lacunoides vitreus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Neomphalidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Warén, A. & Bouchet, P. (2001) Gastropoda and Monoplacophora from hydrothermal vents and seeps; new taxa and records. The Veliger, 44, 116–231.. World Register of Marine Species, accessed ngày 11 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Lacunoides vitreus Warén & Bouchet, 2001. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Lacunoides vitreus tại Wikispecies
07716-lacunoides-vitreus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)