User Tools

Site Tools


07721-diodora-viridula-la-gi

Diodora viridula
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Phân họ (subfamilia) Emarginullinae
Tông (tribus) Diodorini
Chi (genus) Diodora
Loài (species) D. viridula
Danh pháp hai phần
Diodora viridula
(Lamarck, 1822)

Diodora viridula là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Diodora viridula (Lamarck, 1822). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Diodora viridula tại Wikispecies
07721-diodora-viridula-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)