User Tools

Site Tools


07732-tricolia-nordsiecki-la-gi

Tricolia nordsiecki
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Phasianelloidea
Họ (familia) Phasianellidae
Chi (genus) Tricolia
Loài (species) T. nordsiecki
Danh pháp hai phần
Tricolia nordsiecki
(Talavera, 1978) [1]
Danh pháp đồng nghĩa
  • Skenea trochoides nordsiecki Talavera 1978 (danh pháp gốc)
  • Skenea trochoides selvagensis Nordsieck & Talavera 1979

Tricolia nordsiecki là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Phasianellidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Talavera F.G., 1978: Moluscos marinos de las Islas Salvajes. In: Contribución al estudio de la historia natural de las Islas Salvajes; Aula de Cultura de Tenerife p. 119-128, 1 pl.
  2. ^ Tricolia nordsiecki (Talavera, 1978). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Tricolia nordsiecki tại Wikispecies
07732-tricolia-nordsiecki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)