User Tools

Site Tools


07733-falsimargarita-benthicola-la-gi

Falsimargarita benthicola
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Falsimargarita
Loài (species) F. benthicola
Danh pháp hai phần
Falsimargarita benthicola
Dell, 1990

Falsimargarita benthicola là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Falsimargarita benthicola Dell, 1990. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Falsimargarita benthicola tại Wikispecies
07733-falsimargarita-benthicola-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)