User Tools

Site Tools


07735-calliotropis-hysterea-la-gi

Calliotropis hysterea
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Calliotropidae
Chi (genus) Calliotropis
Loài (species) C. hysterea
Danh pháp hai phần
Calliotropis hysterea
Vilvens, 2007

Calliotropis hysterea là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliotropidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliotropis hysterea Vilvens, 2007. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliotropis hysterea tại Wikispecies
07735-calliotropis-hysterea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)