User Tools

Site Tools


07740-dipterocarpus-crinitus-la-gi

Dipterocarpus crinitus (tiếng Indonesia: tampurau) là một loài thực vật thuộc họ Dầu. Tên khoa học của cây lấy từ tiếng Latin Latin (crinitus) do cây có lông giống như tóc phủ lên một phần thân cây[1]. Cây này cao 60 m, trong rừng cây họ Dầu hỗn hợp trên đất sét cát. Nó phân bố ở bán đảo Thái Lan, Sumatra, bán đảo Mã Lai và Borneo.

  1. ^ a ă Ashton, P.S. Dipterocarpaceae. In Tree Flora of Sabah and Sarawak, Volume 5, 2004. Soepadmo, E., Saw, L.G. and Chung, R.C.K. eds. Government of Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia. ISBN 983-2181-59-3
07740-dipterocarpus-crinitus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)