User Tools

Site Tools


07743-danilia-eucheliformis-la-gi

Danilia eucheliformis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Chilodontidae
Chi (genus) Danilia
Loài (species) D. eucheliformis
Danh pháp hai phần
Danilia eucheliformis
(Nomura & Hatai, 1940)

Danilia eucheliformis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Chilodontidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Tham khảo
  • 4 Liên kết ngoài
  1. ^ Danilia eucheliformis (Nomura & Hatai, 1940). World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
07743-danilia-eucheliformis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)