User Tools

Site Tools


07745-cinysca-granulosa-la-gi

Cinysca granulosa
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Angarioidea
Họ (familia) Areneidae
Chi (genus) Cinysca
Loài (species) C. granulosa
Danh pháp hai phần
Cinysca granulosa
(Krauss, 1848)

Cinysca granulosa là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Areneidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Cinysca granulosa (Krauss, 1848). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Cinysca granulosa tại Wikispecies
07745-cinysca-granulosa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)