User Tools

Site Tools


07746-calliostoma-layardi-la-gi

Calliostoma layardi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. layardi
Danh pháp hai phần
Calliostoma layardi
Sowerby III, 1897

Calliostoma layardi là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliostoma layardi Sowerby III, 1897. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma layardi tại Wikispecies
07746-calliostoma-layardi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)