User Tools

Site Tools


07747-calliotropis-hondoensis-la-gi

Calliotropis hondoensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Calliotropidae
Chi (genus) Calliotropis
Loài (species) C. hondoensis
Danh pháp hai phần
Calliotropis hondoensis
(Dall, 1919)
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Calliotropis (Solaricida) hondoensis (Dall, 1919)
  • Solariella hondoensis Dall, 1919

Calliotropis hondoensis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliotropidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Calliotropis hondoensis (Dall, 1919). World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliotropis hondoensis tại Wikispecies
07747-calliotropis-hondoensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)