User Tools

Site Tools


07748-puncturella-enderbyensis-la-gi

Fissurisepta enderbyensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Chi (genus) Puncturella
Loài (species) F. enderbyensis
Danh pháp hai phần
Fissurisepta enderbyensis
(Powell, 1958)
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Puncturella enderbyensis Powell, 1958

Fissurisepta enderbyensis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Puncturella enderbyensis Powell, 1958. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Puncturella enderbyensis tại Wikispecies
07748-puncturella-enderbyensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)