User Tools

Site Tools


07756-danilia-galeata-la-gi

Danilia galeata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Chilodontidae
Chi (genus) Danilia
Loài (species) D. galeata
Danh pháp hai phần
Danilia galeata
Vilvens & Heros, 2005[1]

Danilia galeata là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Chilodontidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Tham khảo
  • 4 Liên kết ngoài
  1. ^ Vilvens & Heros. 2005. Novapex 6(3): 53-64. World Register of Marine Species, accessed 18 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Danilia galeata Vilvens & Heros, 2005. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
07756-danilia-galeata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)