User Tools

Site Tools


07758-collonista-la-gi

Collonista
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Phasianelloidea
Họ (familia) Colloniidae
Chi (genus) Collonista
Iredale, 1918
Danh pháp đồng nghĩa

Leptothyra Pease, 1869

Collonista là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Colloniidae.[1]

Các loài trong chi Collonista gồm có:

  • Collonista amakusaensis Habe, 1960[2]
  • Collonista costulosa (Sowerby II, 1886)[3]
  1. ^ Collonista . World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Collonista amakusaensis Habe, 1960. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Collonista costulosa (Sowerby II, 1886). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
07758-collonista-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)