User Tools

Site Tools


07759-calliostoma-laugieri-la-gi

Calliostoma laugieri
Calliostoma laugieri laugieri 01.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. laugieri
Danh pháp hai phần
Calliostoma laugieri
(Payraudeau, 1826) [1]
Danh pháp đồng nghĩa[2]

Calliostoma laugieri là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Hình ảnh
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo
  1. ^ Payraudeau B. C., 1826: Catalogue descriptif et méthodique des Annelides et des Mollusques de l'île de Corse; Paris pp. 218 + 8 pl
  2. ^ a ă Calliostoma laugieri (Payraudeau, 1826). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma laugieri tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Calliostoma laugieri tại Wikimedia Commons

07759-calliostoma-laugieri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)