User Tools

Site Tools


07774-tricolia-punctura-la-gi

Tricolia punctura
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Phasianelloidea
Họ (familia) Phasianellidae
Chi (genus) Tricolia
Loài (species) T. punctura
Danh pháp hai phần
Tricolia punctura
Gofas, 1993 [1]

Tricolia punctura là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Phasianellidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  • 5 Liên kết ngoài
  1. ^ Gofas S., 1993: Notes on some Ibero-Moroccan and Mediterranean Tricolia (Gastropoda, Tricoliidae) with description of new species; Journal of Molluscan Studies 59: 351-361
  2. ^ Tricolia punctura Gofas, 1993. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
07774-tricolia-punctura-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)