User Tools

Site Tools


07775-dactylastele-duplicatum-la-gi

Dactylastele duplicatum
Dactylastele duplicatum 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Dactylastele
Loài (species) D. duplicatum
Danh pháp hai phần
Dactylastele duplicatum
(A.Adams, 1851)[1]
Danh pháp đồng nghĩa[2]
  • Calliostoma duplicatum A. Adams, 1851
  • Zizyphinus duplicatus A. Adams, 1851

Dactylastele duplicatum là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Adams, P. Z. S. 1851, p. 168
  2. ^ a ă Dactylastele duplicatum (A. Adams, 1851). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Dactylastele duplicatum tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Dactylastele duplicatum tại Wikimedia Commons

07775-dactylastele-duplicatum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)