User Tools

Site Tools


07776-calliotropis-hataii-la-gi

Calliotropis hataii
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Calliotropidae
Chi (genus) Calliotropis
Loài (species) C. hataii
Danh pháp hai phần
Calliotropis hataii
Rehder & Ladd, 1973

Calliotropis hataii là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliotropidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliotropis hataii Rehder & Ladd, 1973. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliotropis hataii tại Wikispecies
07776-calliotropis-hataii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)