User Tools

Site Tools


07778-diodora-singaporensis-la-gi

Diodora singaporensis
Diodora singaporensis001.jpg

Diodora singaporensis

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Phân họ (subfamilia) Emarginullinae
Tông (tribus) Diodorini
Chi (genus) Diodora
Loài (species) D. singaporensis
Danh pháp hai phần
Diodora singaporensis
(Reeve, 1850)
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Diodora singaporensis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Diodora singaporensis (Reeve, 1850). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Diodora singaporensis tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Diodora singaporensis tại Wikimedia Commons

07778-diodora-singaporensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)