User Tools

Site Tools


07787-collonista-costulosa-la-gi

Collonista costulosa
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Phasianelloidea
Họ (familia) Colloniidae
Chi (genus) Collonista
Loài (species) C. costulosa
Danh pháp hai phần
Collonista costulosa
(Sowerby II, 1886)

Collonista costulosa là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Colloniidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  • 5 Liên kết ngoài
  1. ^ Collonista costulosa (Sowerby II, 1886). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
07787-collonista-costulosa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)