User Tools

Site Tools


07789-calliotropis-grata-la-gi

Calliotropis grata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Calliotropidae
Chi (genus) Calliotropis
Loài (species) C. grata
Danh pháp hai phần
Calliotropis grata
Thiele, 1925

Calliotropis grata là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliotropidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliotropis grata Thiele, 1925. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliotropis grata tại Wikispecies
07789-calliotropis-grata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)