User Tools

Site Tools


07791-diodora-sayi-la-gi

Diodora sayi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Phân họ (subfamilia) Emarginullinae
Tông (tribus) Diodorini
Chi (genus) Diodora
Loài (species) D. sayi
Danh pháp hai phần
Diodora sayi
(Dall, 1889)

Diodora sayi là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Diodora sayi (Dall, 1889). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Diodora sayi tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Diodora sayi tại Wikimedia Commons

07791-diodora-sayi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)