User Tools

Site Tools


07796-bremen-bang-la-gi

Cờ tiểu bang Huy hiệu tiểu bang
Cờ của bang Bremen
Huy hiệu của thành phố Hanse tự do Bremen Số liệu cơ bản Tên: Bremen
Freie Hansestadt Bremen Diện tích: 404,23 km² Phân chia hành chính: 2 thành phố Dân số: 664.080 (1 tháng 4 năm 2006) Mật độ dân số: 1642 người/km² Tỷ lệ người thất nghiệp: 13,5% (30 tháng 11 năm 2006) Nợ: 18.505 € trên đầu người (Cuối 2005) Nợ tổng cộng: 13,5 tỉ € (2006) ISO 3166-2: DE-HB Trang Web chính thức: www.bremen.de Chính trị Chủ tịch quốc hội: Jens Böhrnsen (SPD) Chính phủ: SPD và CDU Phân chia số ghế
trong quốc hội tiểu bang
(83 ghế): SPD 40
CDU 29
Liên minh 90/Đảng Xanh 13
FDP 1
DVU 1 Bầu cử lần cuối: 25 tháng 5 2003 Lần bầu cử kế đến: 13 tháng 5 2007 Đại diện trong Hội đồng Liên bang Số phiếu trong
Hội đồng Liên bang Đức: 3 Vị trí trong nước Đức Vị trí của bang Bremen trong nước Đức
07796-bremen-bang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)