User Tools

Site Tools


07802-symmetromphalus-hageni-la-gi

Symmetromphalus hageni
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Neomphaloidea
Họ (familia) Neomphalidae
Chi (genus) Symmetromphalus
Loài (species) S. hageni
Danh pháp hai phần
Symmetromphalus hageni
Beck, 1992

Symmetromphalus hageni là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Neomphalidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Symmetromphalus hageni Beck, 1992. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Symmetromphalus hageni tại Wikispecies
07802-symmetromphalus-hageni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)