User Tools

Site Tools


07803-tricolia-saxatilis-la-gi

Tricolia saxatilis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Phasianelloidea
Họ (familia) Phasianellidae
Chi (genus) Tricolia
Loài (species) T. saxatilis
Danh pháp hai phần
Tricolia saxatilis
Nangammbi & Herbert, 2006[1]

Tricolia saxatilis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Phasianellidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  • KwaZulu-Natal, South Africa[1]
  1. ^ a ă Nangammbi T. C. & Herbert D. G. (2006). "Two new species of Tricolia Risso, 1826 from South Africa (Mollusca: Gastropoda: Phasianellidae)". African Invertebrates 47: 11-22. abstract
  2. ^ Tricolia saxatilis Nangammbi & Herbert, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Tricolia saxatilis tại Wikispecies
07803-tricolia-saxatilis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)